Zwem Vereniging Zoetermeer

De startgemeenschap

De Startgemeenschap WVZ & ZVZ Combinatie

Vanaf seizoen 2008 - 2009 is de waterpoloafdeling van ZVZ samengevoegd met de waterpoloafdeling van WVZ in de StartGemeenschap WVZ & ZVZ Combinatie ofwel SG WZC. Op de website van de SG WZC, is allerlei informatie te vinden over de activiteiten van de waterpoloafdeling. De startgemeenschap telt rond de 250 enthousiaste waterpololeden.

Onder het motto "Onze Jeugd is de Toekomst" heeft de waterpolo startgemeenschap het doel een gestructureerde jeugdopleiding te verzorgen zodat het niveau van het waterpolo in Zoetermeer de komende jaren omhoog zal gaan. Prestatie en plezier gaan bij de startgemeenschap hand in hand, er is ruimte voor topsport en breedtesport. De jeugdafdeling van de startgemeenschap is groot. Een jeugdcommissie zorgt voor de organisatie rond trainingen en wedstrijden waarbij het plezier niet wordt vergeten. Periodiek vinden er allerlei activiteiten plaats om de kinderen meer te bieden dan alleen waterpolo. Het opleiden van de jongste groepen is een speerpunt in het beleid van de komende jaren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het door de KNZB ontwikkelde meerjaren opleidingsplan.

De jeugd speelt in verschillende leeftijdsgroepen:

aspiranten F - jonger dan 9 jaar
aspiranten E - jonger dan 11 jaar
aspiranten D - jonger dan 13 jaar
aspiranten C - jonger dan 15 jaar
aspiranten B - jonger dan 17 jaar
aspiranten A - jonger dan 19 jaar

De allerjongsten spelen bijna geen wedstrijden in competitieverband, maar spelen wel maandelijks een toernooi met aangepaste regels. Deze toernooien zijn iedere keer weer een happening.
Wilt u lid worden, klikt u dan op Inschrijven.

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de website van de startgemeenschap.


Ogenblik a.u.b. ...